GODZ. I GRUPY STARTOWE

Start każdej imprezy (profesor; doktor#1; doktor#2; magister#1; magister#2) odbywa się osobno w wyznaczonych godzinach. Dodatkowo “magistry” mają inne miejsce startu niż pozostali. Dzięki temu zostanie uzyskany efekt braku kumulacji, a rozproszony start pozwoli zachować wymagany dystans społeczny. Potwierdź swój dystans i czas startu wybierając jedną z poniższych opcji klikając na dystans:

 

WYBIERZ 6:00-6:30    PROFESOR

WYBIERZ 7:00-7:30   DOKTOR#1

WYBIERZ 8:00-8:30   DOKTOR#2

WYBIERZ 8:00-8:30   MAGISTER#1

WYBIERZ 9:00-9:30   MAGISTER#2

Komentarze wyłączone.