Wyniki 2024

Gratulujemy wszystkim, którzy dojechali do mety tegorocznej, 20 edycji, Kaszebe Runda. Tradycyjnie z założenia, doceniając wysiłek każdego finish’era, osiągnięte rezultaty publikujemy w kolejności alfabetycznej, bez podziału na jakiekolwiek klasyfikacje i dystanse. Wszelkie korekty i reklamacje wyników prosimy kierować na adres biuro@elektronicznezapisy.pl

Wyniki KR2024

Komentarze wyłączone.