Lista zgłoszonych

Na liście zgłoszeń widnieją wszystkie rekordy. Sukcesywnie przyznajemy numery startowe osobom, które mają opłacone wpisowe. Czasami to się opóźnia. Zgłoszenia nie opłacone w terminie będą sukcesywnie przenoszone na listę rezerwową.