Opłaty startowe

Przelew przy rejestracji przez stronę www
150  
Wpłata na konto PKO 17 1440 1387 0000 0000 1253 9029
150
 
GOTÓWKA w Biurze Startowym
200
 

 

Płatności realizowane przez Blue Media po dokonaniu rejestracji ON LINE